☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


VIHB-opleiding

EVOA: Europese Verordening voor het overbrengen van Afvalstoffen.

Het internationaal transport van afvalstoffen is aan strenge regelgeving onderworpen. De regels zijn vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 1013/2006 genaamd de EVOA. Het voornaamste doel van de EVOA is het beschermen van het milieu. In de EVOA zijn de procedures voor de grensoverschrijdende transporten van afval beschreven. De te volgen procedure is afhankelijk van de aard van de afvalstof, de wijze van verwerking en het land van bestemming. Voor de overbrenging van zogenaamde groene lijst afvalstoffen (Bijlage III Verordening) binnen de EU is in principe geen kennisgeving (vergunning) vereist. Als de afvalstof niet in Bijlage III is vermeld, dient de kennisgevingsprocedure gevolgd te worden. In dat geval mag de overbrenging uitsluitend na schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten plaatsvinden. De regels met betrekking tot afvalstoffen zijn aan strenge wetgeving gebonden. Sinds 1 mei 2004 moeten vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen zich laten registreren op een landelijke VIHB lijst, die door de NIWO wordt bijgehouden. Om op deze lijst geplaatst te worden moet men aan 3 criteria voldoen:

  • kredietwaardigheid;
  • betrouwbaarheid;
  • vakbekwaamheid.

U wordt geacht vakbekwaam te zijn als u in bezit bent van een vakdiploma VIHB. In de cursus zullen de nationale en internationale voorschriften op het gebied afvalstoffen worden behandeld. De cursus wordt gegeven door een ervaren milieuhandhaver. Uiteraard is deze cursus vooral bedoeld voor vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars, maar de cursus is ook interessant voor bedrijven die incidenteel met deze problematiek te maken krijgen. Deze cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.