☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Code 95

Als beroepschauffeur bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u niet meer beroepsmatig rijden. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vr 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vr 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholingseis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat beroepschauffeurs:
  • met een rijbewijs D, afgegeven vr 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben;
  • met een rijbewijs C, afgegeven vr 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.

De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte nascholing. Deze vrijstelling is van toepassing in alle EU lidstaten.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Opleiders kunnen bij CCV certificeringen voor hun cursussen aanvragen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal n dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Alleen cursussen met een V-code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen. Van Tienen Milieuadvies B.V. biedt diverse cursussen voor de nascholing aan. Een gedeelte daarvan kan ook met e-learning worden aangeboden.

De voordelen zijn:

  • minder tijd in de klas;
  • minder kosten.

Het CCV stelt aan nascholingscursussen met e-learning de volgende aanvullende eisen:

  • in de 10 dagen voorafgaand aan de cursusdag moeten de studie uren via internet zijn vervuld;
  • dit wordt door Van Tienen Milieuadvies B.V. gecontroleerd vr aanvang van de lessen.