☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


ADR

De Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) schrijft voor, dat chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, in bezit moeten zijn van een geldig ADR-vakbekwaamheidscertificaat. De chauffeurs moeten een door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd opleidingsprogramma volgen.

Van Tienen Milieuadvies B.V. biedt verschillende opleidingen aan. Wij hebben enkele zeer ervaren instructeurs met veel praktijkervaring.