☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Gevaarlijke stoffen ADR

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen, reeds in kleine hoeveelheden schade kunnen toebrengen aan mens, dier en milieu. Het vervoer van gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden onder de regelgeving van het ADR, de Europese wetgeving met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen.

De wetgeving rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor veel bedrijven een ondoorgrondelijke materie. Alleen mensen met voldoende training kunnen hun weg vinden in het oerwoud van regels. Van Tienen Milieuadvies B.V. is gespecialiseerd in de ADR wetgeving. Onze Veiligheidsadviseurs, die allen over een ruime praktijkervaring beschikken, kunnen u snel en accuraat adviseren.

Elke chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert boven de vrijstellingsgrens, moet in het bezit zijn van het ADR vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat is geldig voor stukgoedvervoer, en is uit te breiden met het tankvervoercertificaat. Van Tienen Milieuadvies B.V. kan ook de nascholing (code95) voor u aanmelden bij het CCV, de ADR cursus telt namelijk mee tot maximaal 21 uur. Bedrijven die ons willen inzetten voor de opleiding van hun personeel, kunnen van de SOOB regeling gebruikmaken, wij zijn SOOB gecertificeerd. Voor het complete overzicht van opleidingen klik hier.

Veiligheidsadviseur en het jaarverslag

De rol van de Veiligheidsadviseur is het ondersteunen van alle afdelingen binnen een bedrijf die te maken hebben met het vervoer en/of opslag van gevaarlijke goederen. Als chauffeurs of planners vragen hebben over zaken zoals etikettering, verpakking, stuwage, etikettering of documentatie van gevaarlijke stoffen, kunnen ze deze aan de Veiligheidsadviseur stellen. Daarnaast dient de Veiligheidsadviseur een jaarrapport op te stellen, waarin een overzicht wordt gegeven van de vervoersactiviteiten in het betreffende jaar.

Bedrijven die zelf geen Veiligheidsadviseur in dienst hebben kunnen een Veiligheidsadviseur inhuren. Bij het opmaken van het jaarrapport hoort ook een bedrijfsbezoek, waarin de Veiligheidsadviseur een aantal zaken zal doorlopen met de contactpersoon van het bedrijf. Er wordt ook een controle van de uitrusting uitgevoerd. Van Tienen Milieuadvies B.V. beschikt over diverse ervaren Veiligheidsadviseurs die problemen op het gebied van gevaarlijke stoffen voor u kunnen oplossen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sander Faber, sander@vt-m.nl

EVOA: Europese Verordening voor het overbrengen van Afvalstoffen.

Het internationaal transport van afvalstoffen is aan strenge regelgeving onderworpen. De regels zijn vastgelegd in de Verordening (EG) nr. 1013/2006 genaamd de EVOA. Het voornaamste doel van de EVOA is het beschermen van het milieu. In de EVOA zijn de procedures voor de grensoverschrijdende transporten van afval beschreven. De te volgen procedure is afhankelijk van de aard van de afvalstof, de wijze van verwerking en het land van bestemming. Voor de overbrenging van zogenaamde groene lijst afvalstoffen (Bijlage III Verordening) binnen de EU is in principe geen kennisgeving (vergunning) vereist. Als de afvalstof niet in Bijlage III is vermeld, dient de kennisgevingsprocedure gevolgd te worden. In dat geval mag de overbrenging uitsluitend na schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten plaatsvinden. De regels met betrekking tot afvalstoffen zijn aan strenge wetgeving gebonden. Sinds 1 mei 2004 moeten vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen zich laten registreren op een landelijke VIHB lijst, die door de NIWO wordt bijgehouden. Om op deze lijst geplaatst te worden moet men aan 3 criteria voldoen:
  • kredietwaardigheid;
  • betrouwbaarheid;
  • vakbekwaamheid.

U wordt geacht vakbekwaam te zijn als u in bezit bent van een vakdiploma VIHB. In de cursus zullen de nationale en internationale voorschriften op het gebied afvalstoffen worden behandeld. De cursus wordt gegeven door een ervaren milieuhandhaver. Uiteraard is deze cursus vooral bedoeld voor vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars, maar de cursus is ook interessant voor bedrijven die incidenteel met deze problematiek te maken krijgen. Deze cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.