☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Risicoanalyse

Bedrijven die containers ontvangen moeten op grond van artikel 3.5g van het Arbeidsomstandighedenbesluit onderzoeken of medewerkers die containers moeten openen of betreden, kunnen worden blootgesteld aan de gevaren van verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand (of explosie), VBVB genoemd.

Van Tienen Milieuadvies kan op dit gebied de helpende hand bieden. We kunnen voor u de RI & E uitvoeren en een Plan van Aanpak opstellen.

RI & E containerstromen

Metingen in het kader van een RI & E moeten betrouwbaar en zo breed mogelijk worden uitgevoerd. De RI & E wordt bij ons uitgevoerd door een team van specialisten op HBO niveau, waaronder een integrale veiligheidskundige (IVK), een chemicus en een database specialist. Een door ons opgestelde RI & E voldoet geheel aan de huidige regelgeving op het gebied van gassen in containers, zoals vastgelegd in de Arbocatalogus. De FTIR-analyses vormen een uitstekende basis voor de RI & E.

Grafische weergave van meethistorie, analyse en categorisering van de containerstromen.

Digitale rapportage en database

Voor de categorisering van containerstromen is het van belang dat de goederensoorten zo nauwkeurig mogelijk, op artikel- en/of leveranciersniveau, in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen we overzichten verstrekken in een format dat de klant wenst. We kunnen een beknopt Excel bestand aanleveren, maar het is ook mogelijk om complete grafische overzichten aan te leveren.

Hierdoor is het voor onze klanten overbodig geworden om zelf een database voor de containerstromen bij te houden. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor onze klanten. Enkele voorbeelden van overzichten die Van Tienen Milieuadvies B.V. kan aanleveren:

Naast de digitale meetrapporten kan Van Tienen Milieuadvies B.V. ook op elk gewenst moment overviews met meetresultaten per gemeten container aanleveren. Daarnaast kan er, indien er wordt gekozen voor het meten op basis van risicoanalyse, op elk gewenst moment een categorization file aangeleverd worden.

In onderstaand voorbeeld wordt een flow weergegeven waarbij 12 gasmetingen zijn uitgevoerd en enkele verhoogde gasconcentraties zijn aangetroffen.

Kennisniveau

Onze gasmeetkundigen zijn allemaal opgeleid volgens de nieuwe MGK-eisen. Daarnaast hebben we specialistische kennis op HBO niveau in huis op het gebied van metingen, chemie, gevaarlijke stoffen en risicoanalyse.

Wij zijn zeer flexibel en staan bekend om onze uitstekende service en kwaliteit.