☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Hermetingen

Een container is gemeten op aanwezigheid van diverse gassen. Dit is altijd een momentopname. In geval van uitdampende productiegassen afkomstig uit het product / verpakking zelf, kan ook na ontgassing / ventilatie de concentratie toch weer oplopen als de container gesloten is, daar het chemisch proces nog kan voortduren.

Het is in dergelijke gevallen daarom zeker aan te bevelen om na transport en voor lossen de container nogmaals te hermeten om zeker te zijn dat de concentratie niet weer is opgelopen en de container veilig gelost kan worden.