☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


De FTIR-techniek (Gasmet DX 4040)

Sinds kort beschikken wij over 5 moderne FTIR-analyzers van het Finse merk Gasmet. De betrouwbare infrarood spectroscopie techniek wordt al tientallen jaren in laboratoria gebruikt om stoffen te analyseren. De nieuwe generatie FTIR-analyzers is snel, licht en nauwkeurig. FTIR-analyzers kunnen vrijwel overal zonder beperkingen worden ingezet.

Voordelen FTIR-analyzers:

  • Real-time luchtanalyses op alle locaties
  • Betrouwbare techniek (infraroodspectroscopie)
  • Zeer geschikt voor metingen op ethyleenoxide (EtO)
  • Snelle en uitgebreide analyse op honderden stoffen
  • Betrouwbare basis voor de RI & E
  • Altijd controleerbaar, niet manipulatief
  • Analyse op afstand mogelijk (met gebruik van speciale software)
  • Duurzaam & Milieubewust
  • Duidelijke rapportages inclusief meetspectra
  • Minder afkeur door uitsluiting vals-positieve metingen door spectrumcontrole, zie onder

Voorbeeld: gemeten spectrum en meetwaarden van een container met een hoge concentratie ammoniak

Uitsluiting vals positieve meting: controle door overlay van het referentiespectrum van ammoniak (in rood) met het gemeten spectrum (in zwart). Resultaat: perfecte match.

Deze extra controlemogelijkheid wordt door geen enkele andere meettechniek geboden. Ondanks het feit dat we met de FTIR-techniek veel breder kunnen meten dan andere meetbedrijven, zullen we hierdoor toch minder afkeuren.

Kennismaken

Indien u nader wilt kennismaken met de FTIR-techniek kunt u dit per mail kenbaar maken aan onze specialist ing. Tim Gielen, mailadres tim@vt-m.nl