☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Van Tienen Milieuadvies B.V.

Van Tienen Milieuadvies B.V. is gevestigd in Venlo. We zijn gespecialiseerd in het meten van gevaarlijke gassen en dampen in containers. Daarnaast geeft ons team van Veiligheidsadviseurs advies op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) en grensoverschrijdende afvalstoffen (EVOA).

Gevaarlijke gassen in zeecontainers kunnen een serieuze bedreiging vormen voor iemand die een beladen container moet inspecteren of lossen. Artikel 3.5g van het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dat werkgevers containers moeten laten meten op de gevaren van Verstikking, Bedwelming, Vergiftiging en Brand (VBVB), voordat iemand de container opent of betreedt. Indien er gas boven de grenswaarden wordt aangetroffen zal de container geventileerd moeten worden.


Wat kunnen wij voor u betekenen?